04. Försenad mottagningsrapport

Avsändaren fastställer en transporttid i e-AD:t. Detta är den tid inom vilken produkterna ska transporteras från avsändaren till mottagaren, produkterna ska tas emot och en mottagningsrapport ska lämnas in till EMCS-tjänsten. Mottagningsrapporten ska lämnas in inom fem vardagar efter att produkterna fysiskt tagits emot.

Om den transporttid som anges i e-AD:t har överskridits och ingen mottagningsrapport har skickats, skickar avsändarlandets EMCS-system automatiskt en begäran om förklaring till försening både till avsändaren och mottagaren. De som använder webbtjänsten EMCS får till den e-postadress som de uppgett ett meddelande, där de styrs att ge en redogörelse för dröjsmålet till webbtjänsten EMCS.

Både avsändaren och mottagaren kan lämna in en förklaring till försening för samma försändelse. Förklaringens viktigaste funktion är att ange huruvida försändelsen har kommit fram och orsaken till att mottagningsrapporten är försenad. Orsaker kan bl.a. vara försenad transport (anlänt, men försenad), tekniska problem i det mottagande lagret (tekniska eller andra orsaker) eller att försändelsen inte alls kommit fram.

I oklara fall (till exempel om mottagningsrapporten har skickats inom utsatt tid men inte registrerats i EMCS-tjänsten) kan mottagaren kontakta Skatteförvaltningens EMCS-support för att reda ut saken.

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07