03. Att skicka en e-AD mottagningsrapport

Efter att ha tagit emot och kontrollerat produkterna ska mottagaren utan dröjsmål och senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats skicka en mottagningsrapport i EMCS-systemet till avsändaren av produkterna. Flyttningen av punktskattepliktiga produkter avslutas då de punktskattepliktiga produkterna har tagits emot. Mottagningsrapporten skickas elektroniskt till avsändaren av produkterna. En påminnelse om skickande av mottagningsrapport tillställs avsändaren och mottagaren av produkterna när den i e-AD angivna ankomstdagen överskrids.

Skatteförvaltningen kan på begäran av mottagaren och av grundade skäl förlänga tidsfristen för inlämnande av mottagningsrapporten. För att få förlängd tidsfrist krävs alltid att EMCS-grupp kontaktas omedelbart då eventuellt behov av förlängning uppstår.

Mottagaren kan ta emot försändelsen med avvikelser om försändelsen innehåller mera eller mindre produkter än vad som anges i e-AD eller om den inte motsvarar beställningen. Mottagaren kan också avvisa försändelsen helt eller delvis. Orsaken till avvisandet ska alltid anges.

Om den leveransadress för produkterna som anges i e-AD är felaktig ska mottagaren omedelbart anmäla detta till EMCS-grupp. Mottagaren kan inte ändra den leveransadress som anges i e-AD.

 

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07