Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

02. Sändning av produkter

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol, alkoholdrycker, tillverkad tobak och flytande energiprodukter) ska det elektroniska datoriserade övervakningssystemet EMCS användas.

Produkter anses ha flyttats under ett uppskovsförfarande endast om flyttningen skett med hjälp av ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).

Den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren som skickar produkterna ska använda ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) som avsändaren upprättar i EMCS-tjänsten. Ett e-AD får upprättas sju dagar före transporten inleds. Gällande uppgifter angående punktskattetillstånden för både avsändare och mottagare kontrolleras elektroniskt i e-AD-utkastet som avsändaren upprättat; om uppgifterna är korrekta ger systemet en administrativ referenskod, dvs. ARC-kod, till e-AD:t.

Alkoholprodukter av små producenter kan få sänkt skattesats för småskalig produktion när produkterna överförs från Finland till en annan EU-medlemsstat. Den sänkta skattesatsen beviljas i den medlemsstat där produkterna tas emot.

Du kan själv ge intyget elektroniskt i tjänsten EMCS.Fyll i de punkter som behövs på det transportspecifika e-AD-följedokumentet.

I punkten "Ursprungsbeteckning" ska du produktspecifikt intyga att du är en oberoende liten producent av alkoholdrycker genom att skriva något av följande alternativ:

a) litet oberoende bryggeri
a) liten oberoende vinproducent
c) liten oberoende producent av andra jästa drycker än vin och öl
d) liten oberoende producent av mellanprodukter.

Anteckna dessutom i fältet ”Producentens storlek” produktspecifikt den årliga produktionsmängden i hektoliter.

Läs mer: Intyg för små producenter av alkoholdrycker

 

Flyttningstid

Den faktiska tiden för flyttningen skall märkas på e-AD. Den maximala flyttningstiden bestäms enligt tabellen nedan:

Transportform Maximal flyttningstid
Annan 45 dagar
Sjötransport 45 dagar
Järnvägstransport 35 dagar
Vägtransport 35 dagar
Flygtransport 20 dagar
Postförsändelser 30 dagar
Fasta transportinstallationer 15 dagar
Insjötransport 35 dagar

Transporten av de punktskattepliktiga produkterna måste åtföljas av ARC-koden, till exempel i form av en pappersutskrift av e-AD eller ett annat kommersiellt dokument där ARC-koden för e-AD tydligt finns angiven. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för den behöriga myndigheten under hela flyttningen under ett uppskovsförfarande.

e-AD skickas till mottagaren av produkterna elektroniskt via EMCS-tjänsten. Mottagare ska omedelbart eller senast fem vardagar efter att flyttningen avslutats avge en mottagningsrapport för produkterna via EMCS-tjänsten.

Flyttningar mellan skatteupplag i Finland

Vid flyttningar mellan skatteupplag i Finland under ett uppskovsförfarande är det frivilligt att använda EMCS-tjänsten.

Istället för EMCS-tjänsten är det möjligt att använda det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen.

Mera information om förenklat förfarande finns i EMCS-kundanvisning:

Ändring av destination och återkallande av e-AD

Flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter inom Finland eller till ett annat medlemsland

Vid flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter (bl.a. läskedrycker, smörjoljor och smörjmedel) mellan skatteupplag i Finland, iakttas också det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen.  

Vid flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter till ett annat medlemsland, iakttas det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen i tillämpliga delar. I detta fall har mottagaren inte något punktskattenummer och avsändaren måste vid behov kunna påvisa för Skatteförvaltningen, t.ex. med en kvitterad fraktsedel, att produkterna har mottagits i det andra medlemslandet.

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE
(utanför Skatteförvaltningens tjänstetid)
Tel. 029 552 07