01. Kundens åtgärder innan EMCS tas i bruk

Godkända upplagshavare och registrerade avsändare har rätt att sända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande med hjälp av EMCS-systemet. Att ta emot produkter är möjligt för godkända upplagshavare och registrerade mottagare. Tillstånd för ovannämnda aktörer beviljas av Skatteförvaltningen. Tillståndshavarna får ett individuellt punktskattenummer, som krävs för att man ska kunna använda EMCS-systemet. En tjänsteman registrerar tillståndshavarens uppgifter i Finseed-system. För att beviljas punktskattetillstånd krävs bl.a. att man tillställer den av Skatteförvatningens fastställda garantin till Skatteförvaltningen.

Också aktörer som sporadiskt tar emot punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande kan ta emot produkter i EMCS-systemet. Detta kräver en tillfällig registrering och kundens aktörstyp blir då tillfälligt registrerad mottagare. Kunden kan själv göra den tillfälliga registreringen via MinSkatt. I MinSkatt skapas en individuell garanti för transporten. Skapandet och betalandet av garantin genererar automatiskt en tillfällig registrering i Finseed-system och som följd av detta får kunden ett punktskattenummer. Den tillfälliga registreringen berättigar till att ta emot en enstaka försändelse i EMCS-systemet. Den tillfälliga registreringen förutsätter att man till Skatteförvaltningen lämnar in en garanti som motsvarar summan av punktskatterna.

MinSkatt

Alla ovannämnda aktörer har ett punktskattenummer, som är en förutsättning för att använda EMCS.

För att använda EMCS-systemet måste man identifiera sig. Detta krav gäller både godkända upplagshavare och registrerade samt tillfälligt registrerade mottagare.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

EMCS-stöd

Tel. 029 497 155 (må–fr kl. 8–16.15, juli 9–15)
E-post emcs(a)vero.fi

Tullens elektroniska servicecentral SPAKE (utanför  Skatteförvaltningens tjänstetid)

Tel. 029 552 07