Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Anvisningar för EMCS-system och EMCS-tjänsten

Användarmanual för tjänsten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS-tjänst)

För att använda EMCS-tjänst måste man identifiera sig.

Anvisningar för EMCS-system

01. Kundens åtgärder innan EMCS tas i bruk (1.1.2021)

02. Sändning av produkter (1.1.2022)

03. Att skicka en e-AD mottagningsrapport (30.12.2016)

04. Försenad mottagningsrapport (17.1.2017)

05. Anmärkning eller vägran i förväg (30.12.2016)

06. Förklaring till svinn eller överskott (30.12.2016)

07. Leverans till fel mottagare (30.12.2016)

08. Registrerad avsändare (30.12.2016)

09. Import från länder utanför EU (30.12.2016)

10. Export av harmoniserade punktskattepliktiga produkter till länder utanför EU (17.1.2017)

11. Ändring av destination och återkallande av e-AD (30.12.2016)

12. Öppen destination vid flyttning av energiprodukter (30.12.2016)

13. Direkt leverans (4.8.2021)

14. Uppdelning av försändelse/transport med energiprodukter (30.12.2016)

15. Händelserapport och stopp av försändelse (30.12.2016)

16. Flyttningar till och från Åland (30.12.2016)

17. Fartygsleveranser av harmoniserade punktskattepliktiga produkter (30.12.2016)

18. Identifikation av transportenhet i e-AD (30.12.2016)

19. Förenklat förfarande (30.12.2016)

20. Reservrutin vid mottagande av flyttning (30.12.2016)

21. Reservrutin vid sändning av produkter (30.12.2016)

22. Reservrutin vid ändring av destination (30.12.2016)

23. Harmoniserade punktskattepliktiga produkter: bokföring, informationsskyldighet och granskningar (30.12.2016)

24. KN-nummer - den punktskattepliktiga produkter (17.1.2022)