Tjanster for skattetagare

Vi betjänar skattetagare (staten, kommunerna, församlingar, Folkpensionsanstalten) i redovisning av insamlade skatter och bevakning av skattetagarnas rätt.

Uppgifter om skattetagarnas skatteinkomster, skatterna som inkomsterna baserar sig på och andra utdelningsgrunder på webbsidan Tjanster för skattetagare.

Redovisning

Kontakter i första hand via:

Redovisningar: 029 513 3700 (kl. 9-15)
Skatteförvaltningens växel: 029 512 001

Skatteuppbördsenheten, Styrnings- och utvecklingsenheten

PB 325, Vääksyvägen 4
00052 SKATT

Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet, redovisningsgruppen

PB 70, Lukiokatu 26
13101 Tavastehus

Rättsbevakning

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

PB 91
00052 SKATT