Skatteuppbördsenheten

Skatteuppbördsenheten är en riksomfattande enhet som svarar för uppgifter i anslutning till skatteuppbörd, återbetalning av skatter och avgifter, indrivning samt redovisning av skattemedel.

Skatteuppbördsenhetens Styrnings- och utvecklingsenhet svarar för styrningen och utvecklingen av skatteuppbörden och indrivningen. Den regionala enheten, dvs. Betalnings- och indrivningscentralen svarar för de operativa uppgifterna.

Ring i första hand till våra riksomfattande servicenummer

Skatteuppbördsenhetens ledning

Leena Wikström, överdirektör, tfn 029 512 000 /växel

Styrnings- och utvecklingsenheten

Lari Kuusisto, planeringschef  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT
Besöksadress: Vääksyvägen 2, Helsingfors
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Fax: 029 512 6100

Betalnings- och indrivningscentralen

Esa Palenius, skattedirektör
Tfn: 029 512 000 /växel
Fax: 029 512 6124
Postadress: PB 3, 00052 SKATT
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Skatteförvaltningens adress i indrivningsärenden är PB 6002, 00052 SKATT.