Skatteuppbördsenheten

Skatteuppbördsenheten är en riksomfattande enhet som svarar för uppgifter i anslutning till skatteuppbörd, återbetalning av skatter och avgifter, indrivning samt redovisning av skattemedel.

Enhetens Styrnings- och utvecklingsenhet svarar för styrning och utveckling av skatteuppbörden och indrivningen. Regionenheter svarar för de operativa uppgifterna.

Vi ber kunderna att i första hand kontakta våra riksomfattande servicenummer. Kundtjänsten sköts i regionala skatteuppbörds- och indrivningsenheter.

Skatteuppbördsenhetens direktörer

Överdirektör Leena Wikström, 029 512 000 /växeln
Sekreterare Anita Lindgren, 029 512 000 /växeln

Styrnings- och utvecklingsenheten

Postadress:PB 325, 00052 SKATT
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Fax: 029 512 6100

Regionenheter

Södra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet  

Skattedirektör Kari Luoto
Tel: 029 512 000 /växeln  
Fax: 029 512 6124  
Postadress: PB 70, 13101 Tavastehus  
Besöksadress: Lukiokatu 26, Tavastehus

Östra och Norra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet  

Skattedirektör Ritva Liisa Liuska
Tel: 029 512 000 /växeln  

Fax: 029 512 6124  
Postadress: PB 452, 90101 Uleåborg  
Besöksadress: Torikatu 34 B, Uleåborg

Västra Finlands skatteuppbörds- och indrivningsenhet  

Skattedirektör Kari Saarikoski
Tel: 029 512 000 /växeln  

Sekreterare Päivi Ahokannas
Tel: 029 512 000 /växeln  

Fax: 029 512 6124  
Postadress: PB 927, 20101 Åbo  
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14-18, DataCity, Åbo

Juridiska indrivningsenheten  

Skattedirektör Esa Palenius
Tel: 029 512 000 /växeln  
Fax: 029 512 6124  
Postadress: PB 3, 00052 SKATT  
Besöksadress: Råtorpsvägen 8 A, Vanda (Myrbacka)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken