Kontaktuppgifter för personbeskattningens styrnings- och utvecklingsenhet

Personbeskattningen leds av en styrnings- och utvecklingsenhet där ledande skattesakkunniga och andra experter som svarar för verksamhetsprocessen är placerade.  När det gäller din egen beskattning, kontakta alltid i första hand din lokala skattebyrå.

Personbeskattningens styrnings- och utvecklingsenhet

Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6100

Ledningen för personbeskattningen

Överdirektör Heli Lähteenmäki  
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 020 612 3595

Centrala Finlands skattebyrå  
Skattedirektör Sirkku Mäkelä, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6104  Postadress: PB 705, 33101 Tammerfors  
Besöksadress: Hatanpään valtatie 36, Tammerfors

Huvudstadsregionens skattebyrå  
Skattedirektör Tuuli Oksanen, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6109  
Postadress: PB 400, 00052 Skatt  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors

Norra Finlands skattebyrå  
Skattedirektör Aija Mantere, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6105  
Postadress: PL 27, 90101 Uleåborg  
Besöksadress: Torikatu 34 B, Uleåborg

Sydvästra Finlands skattebyrå  
Skattedirektör Martti Hentula, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6107  Postadress: PB 921, 20101 Åbo  
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14-18 (gatuplan), DataCity, Åbo

Södra Finlands skattebyrå
Skattedirektör Mari Tuomolin, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6108  Postadress: PB 4, 04401 Träskända  
Besöksadress: Yhteiskouluntie 13, Träskända

Västra Finlands skattebyrå  
Skattedirektör Petri Ollinkoski, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6101  Postadress: PB 226, 65101 Vasa  
Besöksadress: Tvärgränden 7, Vasa

Ålands skattebyrå  
Skattedirektör Maria Sagulin, 029 512 001 /växeln  
Fax: 029 512 6102  
Postadress: PB 44, 22101 Mariehamn  
Besöksadress: Torggatan 16, Mariehamn

Östra Finlands  skattebyrå    
Skattedirektör Seija Lampinen, 029 512 001 /växeln  
Fax 029 512 6106  
Post- och besöksadress: Tulliportinkatu 35, 70110 Kuopio