Kundserviceenhetens styrnings- och utvecklingsenhet samt ledning

Kundserviceenheten svarar för kundbetjäningsarbetet kring rådgivningen samt för utvecklingen av det i Skatteförvaltningens samtliga kanaler (kundbesök, telefonservice , digital), dessutom leder enheten också kundupplevelsearbetet.

När det gäller din egen beskattning, kontakta alltid i första hand din lokala skattebyrå

Kundserviceenhetens styrnings- och utvecklingsenhet

Postadress: PB 325, 00052 SKATT
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6100

Ledningen för Kundserviceenheten

Kundservicedirektör Marja Koskimäki
Postadress: PB 325, 00052 VERO
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsinki
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Fax: 029 512 6100

Styrnings- och utvecklingsenhet

Direktör Anne-Mari Saarensilta
Postadress: PB 325, 00052 VERO 
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsinki
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Fax: 029 512 6100

Ledningen för serviceområden

Servicedirektör Minna Rotko
Postadress: PB 325, 00052 VERO
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsinki
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Faksi: 029 512 6100

Servicedirektör Merja Porela
Postadress: PB 927, 20520 Åbo
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14-18, DataCity, Åbo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 000
Fax: 029 512 6100