Kontaktuppgifter för företagsbeskattningen

Företagsbeskattningen leds av en styrnings- och utvecklingsenhet där ledande skattesakkunniga och andra experter som svarar för verksamhetsprocessen är placerade.

När det gäller ditt eget bolag, kontakta alltid i första hand din lokala företagsskattebyrå eller Koncernskattecentralen.

Företagsbeskattningens styrnings- och utvecklingsenhet

Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6100

Ledningen för företagsbeskattningen

Överdirektör Ari Mäkelä 
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6100

Styrnings- och utvecklingsenheten 
direktör Eeva Hannula 
Postadress: PB 325, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6100

Södra Finlands företagsskattecentral 
skattedirektör Marianne Koivisto  
Postadress: PB 30, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6117

Västra Finlands företagsskattecentral  
skattedirektör Tea Lehtinen  
Postadress: PB 927, 20101 Åbo  
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14-18B, Åbo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001

Östra Finlands företagsskattecentral  
skattedirektör Jarkko Orjala
Postadress: PB 1094, 70111 Kuopio  
Besöksadress: Tulliportinkatu 35, Kuopio  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6111

Norra Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Veijo Romppainen  
Postadress: PB 452, 90101 Uleåborg
Besöksadress: Nygatan 52, Uleåborg  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6122

Centrala Finlands företagsskattecentral
skattedirektör Juha Mäkelä  
Postadress: PB 713, 33101 Tammerfors
Besöksadress: Hatanpään valtatie 36, Tammerfors
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001  
Fax: 029 512 6119

Koncernskattecentralen  
skattedirektör Ari Mäkelä  
Postadress: PB 10, 00052 SKATT  
Besöksadress: Vääksyvägen 4, 00530 Helsingfors  
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001