Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

 

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt bevakar statens, kommuners, församlingars och Folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen och vid sådant ändringssökande som gäller beskattningen.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Postadress: PB 91, 00052 SKATT
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001