Fråga i chatten – Beskrivning av tjänsten

I tjänsten Fråga i chatten

 • får du ett svar på din fråga snabbt och utan samtalskostnader
 • kan du skriftligen diskutera på tumanhand med en kundrådgivare genom en skyddad förbindelse
 • kan du använda tjänsten med PC, surfplatta eller en mobil enhet
 • kan du använda ditt namn eller ett alias, tjänsten kräver ingen inloggning

Chattikonen syns endast för de ämnen på skatt.fi-sidorna och i de webbtjänster där vi ger handledning i chatten. Chattikonen visas när kundrådgivaren är anträffbar.

Man behöver inte identifiera sig i chatten. Handledning ges på allmän nivå. I chatten ger vi inte någon omfattande handledning i beskattningen och inte heller sådan handledning som kräver behandling av personliga beskattningsuppgifter. I chatten ger vi inte heller offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen.

Du får handledning på vero.fi i

 • support för Katso
 • anmälningar om byggande
 • skattekort

Dessutom ger vi handledning i frågor som behandlas i kampanjer under olika säsonger.

Beroende på ämnet betjänar vi på finska eller engelska.

Du får handledning i MinSkatt i

 • hur man använder webbtjänsten
 • hur man söker information
 • hur man söker rätt funktion

Vi betjänar på finska eller engelska.

Du får handledning i webbtjänsten Palkka.fi i

 • frågor om hur man använder tjänsten
 • frågor om inlämnandet av anmälningar och deklarationer som gäller löneutbetalning
 • frågor om hushållsavdrag

Vi betjänar på finska.

Servicelöfte

Vi betjänar vardagar kl. 9-16.15 (juli 9-15). Vi strävar efter att svara inom några minuter.

Av dataskyddsskäl kan vi inte ge personlig skatterådgivning som kräver identifiering. Våra svar grundar sig endast på de uppgifter som du ger i chatten.
Om du senare utnyttjar svaret, kom ihåg att svaret grundar sig på den lagstiftning och rättspraxis som gällde när svaret gavs.