Arbetsmarknadsorganisationers och arbetslöshetskassors årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter 2019

Anvisningar för årsanmälan 3766r

Anvisningen gäller webblanketten och postbeskrivningen. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Så här lämnar du in årsanmälan

Arbetsmarknadsorganisationer lämnar uppgifter om de medlemsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter som medlemmarna betalat in under det föregående året. Arbetslöshetskassorna anmäler sådana arbetslöshetskassaavgifter som arbetsmarknadsorganisationen inte direkt anmäler till Skatteförvaltningen.

Avgifter som betalats under samma år anges som en totalsumma.

Arbetsgivare lämnar inte uppgifter om uttagna medlemsavgifter till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna lämnas in för kalenderåret senast den 31 januari följande år.

Korrigering av årsanmälan och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifter finns på skatt.fi i anvisningen  Korrigering av årsanmälningarna

När du korrigerar en årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikations-uppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

  • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
  • Betalningsår
  • Arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans FO-nummer
  • Medlemmens personbeteckning eller den fysiska personens FO-nummer
  • Medlemmens namn ( om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)

Anvisning för ifyllning

Arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans uppgifter

Ange alltid arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans FO-nummer i årsanmälan.

Dessutom ska man ange i årsanmälan namnet på kontaktperson som ger mer information samt dennes telefonnummer.

Uppgifter om arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans medlem

I årsanmälan ska anges medlemmens personbeteckning eller FO-nummer samt beloppet av medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor.