Arbetsmarknadsorganisationers och arbetslöshetskassors årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter 2018

Anvisningar för årsanmälan 3766r

Anvisningen gäller webblanketten och postbeskrivningen. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2018. Det finns ingen blankett för att lämna uppgifterna.

Så här lämnar du in årsanmälan

Arbetsmarknadsorganisationer lämnar uppgifter om de medlemsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter som medlemmarna betalat in under det föregående året. Arbetslöshetskassorna anmäler sådana arbetslöshetskassaavgifter som arbetsmarknadsorganisationen inte direkt anmäler till Skatteförvaltningen.

Avgifter som betalats under samma år anges som en totalsumma.

Arbetsgivare lämnar inte uppgifter om uttagna medlemsavgifter till Skatteförvaltningen.

Uppgifterna lämnas in för kalenderåret senast den 20 februari följande år.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna

Korrigeringen av årsanmälningar ändras. I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

  • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in i filformat)
  • Betalningsår
  • Arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans FO-nummer
  • Medlemmens personbeteckning eller den fysiska personens FO-nummer

Ifyllning

Arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans uppgifter
Ange alltid arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans FO-nummer i årsanmälan.

Dessutom ska man ange i årsanmälan namnet på kontaktperson som ger mer information samt dennes telefonnummer.

Uppgifter om arbetsmarknadsorganisationens eller arbetslöshetskassans medlem

I årsanmälan ska anges medlemmens fulltändiga personbeteckning eller FO-nummer samt beloppet av medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor.