Värdepappershandlarens överlåtelseskatt (6023r)

Värdepappershandlarens överlåtelseskatt betalas med denna gireringsblankett.

Blanketten innehåller även betalningsanvisningen.

Nyckelord: