Utredning om kraftverkets nominella effekt för fastighetsbeskattning (3006r)

På denna blankett lämnas uppgifterna för fastighetsbeskattningen om byggnaderna och konstruktionerna som hör till kraftverket samt om kraftverkets nominella effekt. Fyll i en egen blankett om varje kraftverksfastighet som finns i respektive kommun.

Nyckelord: