Uppskattning av produktmängderna under ett kalenderår – bilaga till blankett 1300r (1305r)

Med blanketten ger registrerade avsändare en bedömning om antalet produkter som sänds under kalenderåret.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: