Statistiksrapport - Avfallskategoriet for avfallsstatistik (1423r)

Med blanketten anmäls mängden annat avfall än skattepliktigt avfall, som följs upp i samband med beskattningen.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

 

 

Nyckelord: