Specifikationer av köp och försäljning av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande

Med denna webblankett kan exempelvis värdepappersförmedlare, fondbolag och värdepappersföretag lämna årsanmälningsuppgifter om värdepapperstransaktioner som de gjort och förmedlat med sparmedel som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande.

E-tjänster (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.