Specifikation av retroaktiva pensioner (7817r)

Med blanketten 7817 anmäler pensionsutbetalaren för skatteåret utbetalda retroaktiva pensioner för eventuell periodisering i den skattskyldiges beskattning.

Pensionens utbetalare anmäler med korrigeringsblankett 7821r korrigerad specifikationen av retroaktiva pensioner.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT