Specifikation av köp och försäljningar av värdepapper och derivat samt uppgifter för uträkning av överlåtelsevinst och -förlust

Med denna webblankett kan exempelvis värdepappersförmedlare, fondbolag och värdepappersföretag lämna årsanmälningsuppgifter om förmedlade och gjorda köp och försäljningar av värdepapper och derivat. Samtidigt förmedlas även uppgifter som behövs för att räkna ut överlåtelsevinster och -förluster. 

E-tjänster (lomake.fi)

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.