Lomake.fi och sparade blanketter

Tjänsten Mina e-tjänster

Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

I tjänsten ser du en förteckning över de webblanketter

  • som du har skickat eller sparat som halvfärdiga i lomake.fi
  • och som du kan börja fylla i via tjänsten.

De blanketter som du har skickat sparas i Mina e-tjänster i 24 månader. Mellanlagrade blanketter sparas i 3 månader efter den senaste lagringen.