Skatterepresentant: Uppskattning av produktmängderna under ett kalenderår (1306)

Med blanketten ger skatterepresentanter en bedömning om antalet produkter som mottas i Finland under kalenderåret.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT