Skattedeklaration – Punktskatt på tobak (1420r)

Med blanketten inlämnar registrerade mottagare, tillfälligt registrerade mottagare, oregistrerade skattskyldiga eller skatterepresentanter skattedeklaration för tobaksskatt.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: