Skattedeklaration – Punktskatt på flytande bränslen och försörjningsberedskapsavgift (1408)

Med blanketten inlämnar registrerade mottagare, tillfälligt registrerade mottagare, oregistrerade skattskyldiga eller skatterepresentanter skattedeklaration för punktskatt på flytande bränslen och försörjningsberedskapsavgift.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

 

Nyckelord: