Skattedeklaration - Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på elström (1376r)

Med blanketten inlämnar nätinnehavare skattedeklaration för el som anskaffats enligt skatteklass II, men som använts för ett ändamål enligt skatteklass I. 

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

 

Nyckelord: