Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Särskild ordning för moms begäran om omprövning (9568r)

Med denna blankett

  • kan du hos skatterättelsenämnden begära omprövning av ett beslut (punkt 5) som gäller den särskilda ordningen för moms
  • kan du meddela korrigeringar (punkterna 7 och 8) när tidsfristen för att korrigera deklarationer har överskridits i identifieringsmedlemsstaten men deklarationsuppgifter fortfarande kan lämnas direkt till Finland
  • kan du meddela sådana korrigeringar som gäller den sista deklarationen som lämnats till identifieringsmedlemsstaten och deklarationer för tidigare skatteperioder (Finland är konsumtionsmedlemsstat). Du kan inte längre meddela dessa korrigeringar till identifieringsmedlemsstaten i den särskilda ordningen. 

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2021