Särskild ordning för moms begäran om omprövning (9568r)

Med denna blankett kan man begära omprövning hos skatterättelsenämnden av ett beslut som gäller den särskilda ordningen för moms.

Med denna blankett kan man även lämna en korrigeringsdeklaration i det fall att tidsfristen för korrigeringsdeklarationen har gått ut i en identifieringsmedlemsstat men deklarationsuppgifterna fortfarande kan lämnas direkt i Finland.

Returadressen finns på första sidan av blanketten.