Särskild ordning för moms begäran om omprövning (9568r)

På denna blankett kan man begära omprövning av överlåtelseskatt hos skatterättelsenämnden.

Omprövningsbegäran postas till:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 Uleåborg

Man kan även lämna omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst eller till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.