Registreringsanmälan, elskattskyldig (1340r)

Med blanketten görs registrering som nätinnehavare, elproducent eller småskalig elproducent. Med blanketten kan även registreringen avslutas.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: