Redogörelse för utrymmen avsedda som skatteupplag – bilaga till blankett 1300r (1302r)

Med blanketten lämnar tillståndshavare en utredning om de lokaler för vilka tillstånd för skatteupplag ansöks.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: