Redogörelse för den sökandes bokföringssystem – bilaga till blankett 1300r (1301r)

Med blanketten lämnar tillståndshavare en utredning om det bokföringssystem som används.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: