Oljeavfallsavgift (1411r)

Med blanketten inlämnar registrerade mottagare, skatterepresentanter eller oregistrerade skattskyldiga avgiftsdeklaration för oljeavfallsavgift.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT
 

Nyckelord: