NT2, Anmälan om att försskottsinnehållning inte verkställs i Finland - arbete utomlands (5052a)

Blankett, med vilken arbetgivaren anmäler, att skattefriheten som avses i sexmånadersregeln ska tillämpas på lönen som betalas till arbetstagaren (förskottsinnehållning verkställs inte).

Efter att du fyllt i blanketten, skriv ut den i tre exemplar. Lämna ett för dig själv och skicka de två andra till Skatteförvaltningens.

Blanketten skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 560
00052 SKATT