Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställs i Finland - arbete utomlands (NT2-uppgifter)

Fr.o.m. 1.1.2019 ska NT2-uppgifterna lämnas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter (inkomstregistret.fi). Anmälan ska lämnas senast den 5 kalenderdagen efter den första löneutbetalningen, när förskottsinnehållning för första gången inte verkställs.

Om arbetstagaren arbetar i ett annat nordiskt land ska anmälan lämnas även då sexmånadersregeln inte kan tillämpas men arbetsstaten har rätt att beskatta inkomsten och dubbelbeskattningen undanröjs med undantagandemetoden. I sådana fall får arbetsgivaren låta bli att verkställa förskottsinnehållning endast om arbetstagaren har ansökt om ändring av skattekortet.