Mervärdesskatt på punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv (1425r)

Med blanketten ges momsdeklaration för gemenskapsinterna förvärv av punktskattepliktiga produkter (andra än de som registrerat sig som momsskyldiga).

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: