Medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter (3766r)

Arbtesmarknadsorganisationer anmäler med blanketten 3766r medlemsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter som organisationens medlemmar inbetalat under förra året.

Med blankett 3767r anmäls korrigeringar av uppgifter om medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbteslöshetskassornas avgifter.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod. Katso-koden kan användas till och med 31.12.2020.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).