Medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassaavgifter (3766r)

Arbtesmarknadsorganisationer anmäler med blanketten 3766r medlemsavgifter och arbetslöshetskassaavgifter som organisationens medlemmar inbetalat under förra året.

Med blankett 3767r anmäls korrigeringar av uppgifter om medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbteslöshetskassornas avgifter.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).