Meddelande om kontonummer för återbäring av punktskatt (1491r)

Med denna blankett kan du anmäla ditt eget kontonummer för utbetalning av återbäringar av punktskatt. Blanketten är avsedd för personkunder.

Fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Valmisteverotus
PB 20
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.