Meddelande om kontonummer för återbäring av punktskatt (1492r)

Med denna blankett kan företag anmäla kontonumret till Skatteförvaltningen för utbetalning av skatteåterbäring av punktskatt. Blanketten är avsedd för aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag, sammanslutningar, föreningar och stiftelser.

Företagets kontonummer kan anmälas bara av en person med firmateckningsrätt i företaget. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Valmisteverotus
PB 20
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.