Kontantkunders anmälan om ibruktagande av demonstrationsfordon (1250r)

Med denna blankett lämnar en kontantkund en anmälan om temporär bilskattefri användning av demonstrationsfordon. Anmälan görs innan fordonet tas i bruk.

Nyckelord: