Godkänd upplagshavare: Uppskattning av produktmängderna under ett kalenderår – bilaga till blankett 1300r (1304r)

Med blanketten ger godkända upplagshavare en bedömning om antalet produkter som mottas under kalenderåret.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: