Fullmakt för ett företags skatteärenden (3804)

Med denna blankett kan en företagskund ge ett annat företag eller en person fullmakt att sköta sina ärenden hos Skatteförvaltningen. Fullmakten kan gälla tills vidare eller endast ett visst skatteärende.

Fullmakten gäller tills vidare: Fullmaktshavaren kan sköta fullmaktsgivarens alla ärenden hos Skatteförvaltningen, t.ex. underteckna skattedeklarationer, anmäla ändringar i bankkontonumret eller en tillfällig adress. Skatteförvaltningen skickar all skattepost till fullmaktshavarens adress.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också skickas med posten.

Fullmakten för ett visst skatteärende: Fullmaktshavaren behöver en fullmakt då fullmaktshavaren sköter ärenden för någon annans räkning hos Skatteförvaltningen. Om fullmaktshavaren sköter ärenden per post kan fullmakten bifogas till dokumenten.

Nyckelord: