Fullmakt för att sköta ett oskiftat dödsbos skatteärenden (3630r)

Med denna blankett kan dödsboets delägare enligt eget val befullmäktiga en person att sköta dödsboets skatteärenden. Dödsboets skattepost skickas till ombudet. Ombudet kan också anmäla dödsboets kontaktuppgifter och kontonummer till Skatteförvaltningen.

Fyll i blanketten helst med datorn och skriv ut först därefter. Blanketten ska undertecknas av alla delägare i dödsboet.

Skicka blanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.