Förskottskomplettering, gireringsblankett - personkunder (5116r)

Förskottskompletteringen enligt nuvarande praxis kommer att slopas. Du kan betala nuvarande förskottskomplettering till och med 31.10.2018. Efter det ersätts förskottskompletteringen av ett tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.

Denna gireringsblankett är avsedd för personkunder. Man ska använda denna gireringsblankett när man betalar förskottskomplettering. Blanketten innehåller även betalningsanvisningen.

Observera att utländska dödsbon inte kan betala privatpersoners förskottskomplettering. I stället ska de ansöka om tilläggsförskott för samfund och samfällda förmåner. Du kan ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt (vero.fi/minskatt). Om det utländska dödsboet inte har en Katso-kod som det behöver för att logga in kan det ansöka om tilläggsförskott med blanketten Ansökan om samfunds förskottsskatt (blankett 5017r).