Försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare (3928r)

Försäkringsbolag anmäler med blankett 3928r försäkringsersättningar och andra prestationer som grundar sig på försäkringen, som har betalts till personer som bedriver näringsverksamhet, öppna bolag och kommanditbolag, aktiebolag, andelslag och andra i 3 § i ISL avsedda samfund.

Med blankett 3930r anmäls korrigeringar till uppgifter som tidigare lämnats in på årsanmälningsblankett.

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT)

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).