Försäkran om förutsättningarna för nedsatt bilskatt för fordon som förts in såsom flyttgods (1210r)

Med denna blankett lämnas en utredning och försäkran om att förutsättningarna för nedsatt bilskatt / tullfrihet föreligger i fråga om fordon som förts in såsom flyttgods.

Ansökan skickas per post under adress: Skatteförvaltningen, PB 40, 00052 Skatt

För beskattning av flyttfordon ska även följande blanketter fyllas i:

Nyckelord: