Förhandsifylld skattedeklaration, deklarationsdel (3001r)

Den förhandsifyllda skattedeklarationen sänds till alla personkunder och dödsbon.

Denna blanka deklarationsdel kan du använda till exempel för dina egna anteckningar. Blanketten kaon också användas för att deklarera ett minderårigt barns uppgifter, om barnet inte har fått förhandsifylld skattedeklaration.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Webbtjänsten öppnade 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Om du inte fått din förhandsifyllda skattedeklaration före utgången av april eller om du t.ex. tappat bort den, bör du kontakta skattebyrån för att reda ut saken. Vid behov sänder skattebyrån dig en ny förhandsifylld skattedeklaration. Om du inte har något att tillägga eller rätta, skall du inte returnera skattedeklarationen.

Nyckelord: