Följebrev till datamedium (7826r)

Till datamediet ska bifogas ett följebrev av vilket det framgår avsändarens namn och adress, kontaktperson, telefonnummer, e-adress, innehållet i datamediet och antalet poster.

Årsanmälningar får lämnas in på datamedier (cd-rom) endast när det är fråga om någon av följande dataströmmar:

  • Årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat samt uppgifter som behövs för uträkning av överlåtelsevinster och -förluster (VSAPUUSE)
  • Årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (VSAPPSPS)

Filer som skickas in ska motsvara postbeskrivningarna.

Datamedier skickas in till följande adress:
Skatteförvaltningen
Produktionsenheten
PB 265
40101 Jyväskylä

Datamedier som kan användas är CD-R och CD-RW-skivor. Teckenuppsättningen som används är ISO-8859-1 (ISO Latin-1). ZIP-filer kan användas vid behov.

Datamediet kan innehålla flera filer. En fil kan bestå av uppgifter från flera uppgiftslämnare. Filen får emellertid innehålla endast sådana uppgifter som lämnas med samma postkod (för postkoderna, se följebrevet till datamediet eller postbeskrivningen för varje enskild uppgift).

Datamedierna ska skyddas tillräckligt bra med tanke på posthanteringen.
Uppgiftslämnaren ska förvara en kopia av den fil som skickats till skatteförvaltningen.