Byggnadsinspektörens anmälan om hushåll som försummat skyldighet att lämna uppgifter (3717r)

På den här blanketten anmäler byggnadsinspektören till Skatteförvaltningen uppgifter om ett hushåll som försummat skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande.

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Övervakningsgruppen för specialbranscher
PB 400
00052 SKATT