Beställning av nattvardsvin (1332r)

Med informeras upplagshavaren om rätten att skaffa vin skattefritt för nattvardsbruk.

Blanketten skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: