Begynnelse-/ändringsanmälan om arbetsgivares underredovisningsställe (8105r)

Beskrivning: Begynnelseanmälan om redovisningsenhet lämnas till Skatteförvaltningen när

  • kunden behöver nummer för en redovisningsenhet för inlämnande av deklarationer
  • redovisningsenhetens adress och andra basuppgifter ändras
  • redovisningsenhetens verksamhet upphör eller den särskilda redovisningen upphör

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också skickas per post.

Blanketten innehåller även ifyllningsanvisningar.