Begäran om insyn i Skatteförvaltningens registeruppgifter (8235r)

Begäran om insyn i sådana Skatteförvaltningens register som upprätthålls för beskattningen.

Blanketten lan lämnas in i Skatteförvaltnignens samtliga verksamhetsenheter. Blanketten kan också skickas med posten.