Begäran om betalningsarrangemang

Du kan använda denna nätblankett för att ansöka om ett betalningsarrangemang, om du på grund av tillfälliga betalningssvårigheter inte kan betala skatter senast på förfallodagen. Du kan dock inte använda blanketten för att ansöka om uppskov då det gäller betalning av bilskatt eller punktskatt.

Se till att förutsättningarna för ett betalningsarrangemang uppfylls, om du ansöker om ett betalningsarrangemang:

  • Du har inga skatter i utsökning.
  • Skattedeklarationerna har lämnats in.
  • Skatter som ingår i ett betalningsarrangemang som tidigare beviljats av Skatteförvaltningen har betalats.

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att ansökan har godkänts

När ansökan om betalningsarrangemang har behandlats och godkänts träder betalningsarrangemanget i kraft omedelbart. Du får ett beslut på din ansökan om betalningsarrangemang inom ungefär en vecka. Du behöver inte ta kontakt för att försäkra dig om att ansökan har kommit fram. Om ett betalningsarrangemang inte beviljas, får du ett meddelande om detta per brev eller telefon.

Betalningsprogrammet och betalningsanvisningarna skickas också till dig. De skatter som hör till betalningsprogrammet betalas varje månad i lika stora rater. Den första förfallodagen är inom en månad efter att betalningsarrangemanget har godkänts.

Observera att beslutet om betalningsarrangemang, betalningsprogrammet samt anvisningarna för betalning skickas enbart på finska eller svenska.

På en beviljad förlängning av betalningstiden debiteras förseningsränta

Betalningsarrangemangets längd eller betalningsprogrammet kan inte längre ändras efter att arrangemanget har godkänts. Du kan dock betala skatterna snabbare än enligt den överenskomna tidtabellen.

För den beviljade betalningstiden uppbärs dröjsmålsränta på betalningen. Ett betalningsarrangemang hindrar inte att en eventuell skatteåterbäring används för obetalda skatter.

För betalning av kvarskatt kan du ansöka om ett betalningsarrangemang först efter att beskattningen har slutförts.

Vid behov lämnas mer information på servicenumret 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning, samtalsavgift lna/msa).

Läs mera om

 

* Obligatorisk uppgift

Jag föreslår följande längd för betalningsarrangemanget